Wyłączenie odpowiedzialności

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem, zawsze warto zasięgnąć porady kompetentnego lekarza. Przedstawione na stronach efekty jedzenia suplementów przez osoby trzecie mogą się różnić. Te produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Prezentowane na stronach MapaZdrowia.pl materiały nie stanowią porad o charakterze medycznym, a mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Materiały te nie mogą zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek procedur leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem.  Jedynie lekarz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Użytkownik stron MapaZdrowia.pl w każdym przypadku nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji medycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem kierując się informacjami zawartymi w prezentowanym materiale.

Twórca materiałów jak również podmiot mający autorskie prawa majątkowe do materiału oświadczają, że:

•umieszczone w materiale informacje na temat produktów, badań, zabiegów lub opinii oraz wszelkie inne dane nie stanowią ich reklamy czy rekomendacji;
•nie dają gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania;